08.11.2017

Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

          Як застосовувати нову редакцію Списків № 1 і № 2 для працівників, які  вилучені з них, але мають відповідний стаж роботи у шкідливих та важких умовах праці?

 

          Під час визначення права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи.

          Під час обчислення стажу роботи у шкідливих умовах праці працівників, професії та посади яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (далі - Постанова 461), потрібно користуватися Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Мінпраці України від 18.11.2005  № 385.

          Особливо це стосується тих працівників, які мають певний стаж роботи, що дає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, однак у Постанові 461 їхніх професій чи посад немає.

          Отже, якщо працівник, який мав право на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання чинності Постановою 461 (до 03.08.2016), продовжує працювати за професією чи посадою, яку в Постанові 461 не зазначено, пільговий стаж йому зараховується до 02.08.2016 включно.

          Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначати пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за п'ять років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

          Чи зараховується до страхового стажу під час виходу на пенсію період за який людина отримувала страхову виплату у зв'язку з ушкодженням здоров'я на виробництві?

 

          Особи, які одержують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», крім осіб, які одержують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які одержують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

          Отже, період, коли особа одержувала страхові виплати, буде враховано для призначення пенсії.