Гендерна рівність в суспільстві

  Гендерна рівність – це рівні права і можливості для жінок та чоловіків та чоловіків у суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участі національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, отриманні рівних винагород за результатами праці.

   Коли ми говоримо про гендерну рівність, то насамперед маємо на увазі Конституцію України, що у статті 24 зафіксовано: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї». Це означає, що, коли ми обговорюємо питання гендерної рівності, ми розуміємо, що це є юридичні гарантії рівних прав у всіх сферах людського життя і формах вираження, незалежно від статі, що існують реальні можливості і механізм для користування цими правами в житті.

    Економічна нерівність жінок підтримується системою гендерної нерівності на ринку праці. Насамперед це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей само реалізуватися різними шляхами, серед яких чільне місце посідає кар’єрне просування сходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. Чоловік вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, яка вважається «невигідною» для організації, адже вона більше часу приділяє сім'ї, бере декретну відпустку тощо. Натомість жінки мають більше проблем, ніж чоловіки, - як у разі звільнення, так і при працевлаштуванні. Дискримінацію жінок можна чітко визначити без статистичного матеріалу. Варто лише порівняти щоденні навантаження чоловіків і жінок, враховуючи при цьому, скільки годин працювала жінка, а скільки чоловік (незалежно від того, вдома це було чи на роботі), а також скільки грошей вони за це отримали і чи отримали взагалі за хатню роботу та догляд дітей).

    Говорячи про проблеми гендерної рівності в суспільстві, не можна обминути проблеми чоловіків, оскільки вони також у певних випадках, а також певні категорії чоловіків, стикаються з виявами гендерної дискримінації та порушення їх прав. Тому гендерний розвиток не можна розуміти винятково як боротьбу за права жінок. Він означає досягнення однакових і широких можливостей усебічного розвитку та повної реалізації людського потенціалу як чоловіків, так і жінок з метою утвердження загальнолюдської справедливості та максимального соціально-економічного прогресу людства.

    При виявленні дискримінації по відношенню чоловіка чи жінки, такі особи можуть звернутися до суду.

 

 

Начальник відділу праці та соціального захисту населення

управління соцзахисту населення райдержадміністрації           Б.Я.Краснобаєва