06.03.2014

Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян в 2013 році в порівнянні з 2012 роком

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі Указ 
№ 109/2008) проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян за 2013 рік.
Кількість звернень, які надійшли на адресу районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування протягом січня-грудня 2013 року збільшилась в порівнянні з минулим роком на 19 % (3595 -3019 звернень).
Із загальної кількості звернень 
на адресу районної державної адміністрації надійшло – 685 звернень, що на 2 % менше в порівнянні минулим роком (697). Поштою надійшло 260 звернень, що на 46% менше ніж у 2012 році (562), на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації побувало 394 громадянина це в 4 рази більше ніж в минулому році (89). 
Збільшення звернень громадян на особистому прийомі відбулося з початку 2 кварталі 2013 року, в зв’язку з призначенням нового голову райдержадміністрації Адзеленка О.В., що говорить про довіру людей до нової влади та про те , що більшість питань, які порушуються громадянами вирішуються безпосередньо під час прийому.
Розгляд всіх звернень контролюється керівництвом райдержадміністрації, заявникам надаються вичерпні відповіді. 
Для покращення роботи стосовно вирішення нагальних проблем мешканців району створено робочу групу з питань надання первинної правової та соціальної допомоги на місці, яка протягом року виїжджала по сільським радам району згідно затвердженого графіку. Склад робочої групи та графік затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30. 05. 2013 року №187/А-2013. Всі звернення розглядалися на місцях, питання, які не можливо було вирішити на місці, реєструвалися в журналі та відповіді надавалися письмово. 
Звернення громадян чутливо відображують стан суспільства, його проблеми, конфлікти, ставлення людей до органів влади, їх спроможність вирішувати відповідні питання, рівень сподівань, очікувань і вимог, що формуються у суспільній свідомості під впливом подій у державі.
Статистичний аналіз змісту звернень дає можливість визначити найгостріші питання, які порушують громадяни у своїх заявах та скаргах, а саме. 
За характером звернень які надійшли до райдержадміністрації першість належить питанням:
- аграрної політики та земельних відносин 143(20,8 % від загальної кількості питань), 
- соціального захисту - 104 ( 15 %), 
- комунального господарства - 34 (5 %);
- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 19 (2,7 %)
- транспорту і зв’язку – 18 (2,6%)
У 2013 році:
- на адресу Березівської міської ради 
надійшло 811 звернень громадян, що на 39 % більше ніж 2012 році (498), поштою надійшло 703 звернень громадян що майже на 40 % більше ніж у 2012 році (426), на особистому прийомі - 71 звернень громадян що на 1 звернення менше ніж у 2012 році (72).
- на адресу Раухівської селищної ради надійшло 213 звернень громадян, що на 33% більше ніж у 2012 році ( 143), поштою надійшло 181 звернення , на 26 % більше ніж в 2012 році (135), на особистому прийомі зареєстровано 32, це на 75% більше ніж в минулому році (8).
- на адресу сільських рад району надійшло 1437 звернень громадян, що на 7% більше ніж у 2012 році (1340), поштою - 668 звернень громадян, що на 6 % менше ніж 2012 році (707), на особистому прийомі – 676 звернення громадян що на 19 % більше ніж 2012 році (552).
Із загальної кількості звернень, 23 звернення надійшло до районної державної адміністрації через вищі органи влади, що на 9 звернень менше ніж в минулому році (32).Основними причинами надходження  звернень  до органів влади   вищого рівня вважаємо  недостатність коштів в бюджетах місцевих рад для вирішення найбільш гострих проблемних  питань  економічного та соціального розвитку населених пунктів району , які потребують  значних витрат (ремонт та реконструкція систем водопостачання, ремонт доріг, дошкільніх закладів, та інших об’єктів соціальної сфери). 

Окремо слід зазначити, про звернення громадян, які надходили протягом 2013 року з урядової телефонної «гарячої лінії». Дані звернення в обов’язковому порядку підлягали окремій реєстрації. За 2013 рік зареєстровано 130 таких звернень. Що стосується характеру цих звернень, то в основному це надання роз’яснень щодо вирішення питань соціального захисту населення. Заявникам надані обґрунтовані відповіді у визначений 15-денний термін.
Щотижневе інформування на апаратних нарадах начальника відділу діловодства та контролю про надходження строки та стан розгляду звернень дають можливість вести моніторинг за характером надходження звернень , та їх виконанням.

У 2013 році щоквартально на колегіях та апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації розглядається питання про роботу із зверненнями громадян. Питання про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками роботи у 1 кварталі 2013 року розглянуто на розширеній апаратній нараді в райдержадміністрації 10 червня 2013 року протокол №22. Підсумки роботи за 2 квартал 2013 року та стан виконання Указу Президента №109/2008 розглянуто на колегії районної державної адміністрації 19серпні 2013 року та видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 серпня 2013 року №303/А-2013 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян в Березівській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування за 1 півріччя 2013 року». Підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2013 року розглянуто на колегії районної державної адміністрації 20 грудня 2013 року та видано відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 24 грудня 2013 року №509/А-2103. Підсумки роботи із зверненнями громадян в Березівській райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування району за 2013 рік заплановано розглянути на колегії районної державної адміністрації 23 січня 2014 року.
Щоквартально
 виконкоми міської, селищної та сільських рад надають інформацію про роботу зі зверненнями громадян: дані про звернення громадян та кількість прийнятих громадян на особистому прийомі. 
Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 12 січня 2011 року №10/А-2011 «Про створення та функціонування в районній державній адміністрації телефонної лінії - «телефон довіри»», функціонує щотижнево у вівторок та четвер з 14.00 години до 16.00 години. Найбільша кількість роз’яснень надана з питань: соціального захисту та комунального гоподарства. 
Відповідно до графіків перевірок роботи зі зверненнями громадян, затвердженого розпорядженнями виконуючого обовязки голови РДА від 11.12.2012. №1138/А-2012 та розпорядження голови райдержадміністрації від 05.07.2013 року №234/А-2013, з метою дотримання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про звернення громадян» проведено перевірки у виконкомах Анатолівської, Вікторівської, Виноградненьській, Гуляївської, Демидівської, Златоустівській, Новоселівській, Яснопільській, Ряснопільській, Шевченківської, Червоноармійської, Степанівської, Маринівської, Михайло-Олександрівської, Розквітівської сільських та Раухівській селищній радах, управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділі освіти та районному центрі соціальної служби для сім’ї дітей та молоді. 
Також відповідно до затвердженого графіку в звітному періоді проведено звітування голів місцевих рад перед головою РДА стосовно виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Звітували голови виконкомів Анатолівської, Гуляївської, Михайло-Олександрівської, Виноградненської, Степанівської, Заводівської, Раухівської, Червоноармійської, Вікторівської, Яснопільської, Розквітівської, Златоустівської, Демидівської, Маринівської, Новоселівської, Ставківської, Ряснопільської, Шевченківської, Червоноволодимирівської сільських та Березівської міської рад.
Забезпечено щомісячне проведення Дня контролю щодо стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян вищими органами влади. 
Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ” та плану роботи в районній державній адміністрації щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. 
Склад постійно діючої комісії та Положення затвердженні відповідними розпорядженнями районної державної адміністрації. Для вирішення питань, які виносяться на засідання постійно діючої комісії, запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, голови виконкомів місцевих рад. 
Стан роботи із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі у керівництва райдержадміністрації. Проводиться своєчасний та об’єктивний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених в них питань, задовольняються законні вимоги заявників. 
Щоквартально 
на офіційному веб-сайті розміщуються аналітичні дані про кількість звернень громадян , які надійшли від громадян до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування районну, а також відповідні розпорядження голови райдержадміністрації про підсумки даної роботи.
На сторінках районної газети регулярно публікуються матеріали виїзних приймалень, «гарячих телефонних ліній», апаратних нарад, колегій, надаються коментарі посадових осіб з актуальних питань сьогодення
.
Звернення громадян  забезпечують постійний зв’язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми  окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян в Березівській райдержадміністрації буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності.