26.02.2015

- УКРАЇНА БЕРЕЗІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«31»  грудня   2014 року                  м. Березівка                       № 492/А-2014 

 

Про припинення повноважень громадської ради

при Березівській районній державній адміністрації

Відповідно до ст. 39 «Про місцеві державні адміністрації», на підставі постанови КМ України від 3 листопада 2014 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», відповідно якої припинено повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014 року: 

1. Припинити повноваження громадської ради при Березівській районній державній адміністрації відповідно до постанови КМ України від 3 листопада 2014 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», створеної розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Вважати таким, що втратило чинність   розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.10.2013 року №404/А-2013 «Про внесення змін до складу громадської ради при районній державній адміністрації».

3. Відділу комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (Костенко А.П.):

-  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2010 року № 996 підготувати   проект розпорядження про створення нової громадської ради при Березівській районній державній адміністрації, в якій передбачити  новий її склад;

- склад громадської ради підготувати відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному   органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській   міській, районній, районній у м.Києві та Севастополі державній адміністрації, затверджено цією постановою.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Лешковят І.Г.

 

Тимчасово виконуючий обов` язки голови

районної державної адміністрації                                          О.В. Чигирьов