ЛЕГАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ - СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

На сьогоднішній день величезним попитом завдяки безпосередньо самим працівникам користується нелегальна зайнятість. В умовах дефіциту вільних для працевлаштування вакансій, дуже часто громадяни від «безвиході» погоджуються на будь-які умови праці, запропоновані роботодавцем. Від цього можуть страждати обидві сторони трудових відносин оскільки жодна з сторін немає правового поля для впливу один на одного.

Від несумлінних працівників не застрахований жоден роботодавець. Неналежно оформлені трудові відносини з найманими працівниками можуть призвести до позбавлення права вимагати у працівника виконання роботи належним чином або дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи. В такому разі роботодавець не в змозі буде притягнути найманого працівника як до матеріальної відповідальності, так  і застосувати до нього дисциплінарне стягнення. Тому, «нелегальна» зайнятість  для роботодавців  має безліч негативних наслідків.

Наймані працівники, в свою чергу, унеможливлюють своє право користуватися державними гарантіями, зокрема: субсидією, державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям, втрачають трудовий стаж, право на допомогу по безробіттю і пенсійне забезпечення. Отримана  таким чином неофіційна заробітна плата, «в конвертах», позбавляє працівників можливості користуватись щорічними відпустками, а у випадку виробничої травми або захворювання – оплати лікарняних листів, страхових виплат і т д.

Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що вони самостійно сприяють собі у очікуванні ризиків, пов’язаних із захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.

Кожний громадянин має право відчути задоволення від улюбленої роботи та отримати гідну заробітну плату для всіх життєвих потреб сьогодення.