Проект розпорядження по громадським роботам на 2018 р.

 

                                             УКРАЇНА 

 

БЕРЕЗІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     ____ грудня 2017 року                       м. Березівка                       №             /А-2017

 

 Про організацію громадських

робіт на підприємствах, 

в  установах  та організаціях

Березівського району на 2018 рік 

 

          Відповідно до статей 6, 24, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції:

 

1. Організувати у 2018 році на підприємствах, в установах, організаціях Березівського району проведення громадських робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району.

 

2. Визначити перелік видів громадських робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району (додаток 1).

 

3. Визначити перелік підприємств, установ та організацій Березівського району, за участі яких будуть організовуватися громадські роботи (додаток 2).

 

4. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та (або) коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

За рахунок коштів Фонду здійснювати насамперед фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування якої виділено з місцевих бюджетів.

 

5. Рекомендувати Березівському районному центру зайнятості (Соловйовій І.О.) здійснювати направлення зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати в внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів.

 

6. Юридичному відділу апарату Березівської районної державної адміністрації Одеської області  (Ігнатьєвій С.М.) подати це розпорядження на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про держану реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 

7. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

8. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної                                                                    

державної адміністрації                                                               Г.В. Заболотний