11.02.2016

Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Березівської районної державної адміністрації за 2015 рік

У 2015 році робота відділу була спрямована на виконання Законів України "Про Державний реєстр виборців",  "Про захист інформації", "Про місцеві державні адміністрації", “Про місцеві вибори”, постанов ЦВК та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення дотримання принципів виборчого законодавства, реалізації конституційних виборчих прав громадян та підвищення правової культури учасників виборчого процесу.

         У своїй роботі відділ ведення Реєстру використовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему «Державний реєстр виборців» (АІТС “ДРВ”), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України.

         Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

         Станом на 01 січня 2016 року база даних Державного реєстру виборців Березівської РДА налічувала 25 606 виборців, які мають виборчу адресу та 291 особа - без виборчої адреси (які зняті з реєстрації та ніде не зареєстровані). Нездатних самостійно пересуватися (НСП) – 374 виборців, недієздатних — 15 осіб, припинено громадянство України — 15 особам.

         Працівниками відділу налагоджено тісну співпрацю із  суб’єктами подань відомостей про виборців, визначеними статтею 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”. В районі - це відділ державної реєстрації актів цивільного стану Березівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, Березівський районний сектор Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, районний суд, сільські, селищна ради, територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) та комунальний заклад “Березівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”.

         Упродовж 2015 року  вказаними суб’єктами  було подано до відділу ведення Реєстру 169 відомостей періодичного поновлення стосовно 2276 виборців. За результатами опрацювання  до бази даних Реєстру  внесено 1817 змін до облікових  записів про виборців,  включено до Реєстру 382 особи, знищено 586 записів про виборців. Усі зміни у базі даних Реєстру проводяться виключно на підставі письмового наказу керівника відділу. Проведено 381 наказ керівника відділу. Після проведення періодичного поновлення за поточний період відпрацьовано 167 розбіжностей у персональних даних виборців ("Прізвище", "Ім'я", "По батькові", "ДН") з Реєстру та присутніх у вхідній відомостях.

         Протягом 2015 року було підготовлено та направлено до суб’єктів подання відомостей періодичного поновлення 106 запитів стосовно уточнення даних по 907 виборцях. Всі відповіді на запити були отримані  вчасно та результати запитів занесені до АІТС ДРВ.

         Відділ постійно співпрацює з іншими відділами ведення Державного реєстру виборців засобами інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”. Так, з початку року за допомогою звернень засобами АІТС було здійснено заходи щодо зміни виборчої адреси 221 особі, які зареєстрували місце проживання за межами району. Опрацьовано 98 переадресувань інших відділів щодо виборців, вибувших з військових частин, установ відбування покарань та померлих,  попередня виборча адреса яких знаходиться в межах району.

         Постійно триває робота щодо перевірки переліку ймовірних кратних включень. Перевірено 17 виборців, з них  4 особи  вилучено з Реєстру. По всіх цих кратних включеннях здійснювалася перевірка персональних даних через районний сектор Державної міграційної служби, а також ці дані безпосередньо погоджувалися через інші відділи ведення Державного реєстру виборців.

         Працівниками відділу ведення Реєстру постійно здійснюється візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності даних Реєстру. За звітний період відділом було здійснено перевірки щодо:

         - осіб, які містяться в Указах Президента щодо набуття/втрати ними громадянства України;

         - щодо можливих кратних включень виборців згрупованих за ПІБ, ПБ да ДН, ПІ та ДН, ІБ та ДН, ПІБ та ДН;

         - виборців, які зняті з реєстрації та ніде не зареєстрували своє місце проживання;

         - приведення  до відповідності місце народження  виборців, народжених за межами сучасної території України;

         - за “схожістю” написання прізвищ виборців в межах одного будинку/квартири;

         -  виборців, виборча адреса яких не належить відділу ведення Державного реєстру виборців Березівської РДА, та стосовно яких подавалися відомості періодичного поновлення за формою 4.2 Зміна ПІБ, але вказані зміни не були проведені (рядки відомості відхилені чи відмовлені);

         - виборців - членів районної виборчої комісії;

            - виборців, які народилися 01 січня відповідного року по м.Березівка;

                                               -

         - виборців, які отримали право на участь у розподілі мандатів;

         - виборців, які померли зі слів членів ДВК за межами району та в інших країнах.

 

         У 2015 році відділ ведення Реєстру в межах своїх повноважень забезпечував проведення на території району чергових місцевих виборів, перших виборів депутатів, сільських голів у Розквітівській та Червоноармійській об’єднаних територіальних громадах 25 жовтня 2015 року та повторного  голосування з виборів депутата Раухівської селищної ради в одномандатному виборчому окрузі № 12  15 листопада 2015 року.

         Робота відділу ведення Реєстру у період проведення виборчих кампаній була зосереджена на чіткому виконанні Календарного плану підготовки  та проведення виборів.

         Органами та закладами, відповідальними за подання відомостей періодичного поновлення, були дотримані терміни подання відомостей періодичного поновлення під час виборчих кампаній.

         Відділом ведення в повному обсязі було виконано вимоги щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки проведення голосування  з вищевказаних виборів, зокрема було організовано щоденну роботу відділу у виборчий період  з метою забезпечення звернення виборців щодо перевірки та уточнення персональних даних, включення до Реєстру.

         Згідно орієнтовного Календарного плану відділом вчасно були виготовлені та передані  згідно акту кожній звичайній виборчій дільниці попередні, уточнені списки виборців та іменні запрошення виборцям.

         Була налагоджена тісна співпраця з усіма виборчими комісіями,  надавалася консультативна допомога з питань роботи із списками виборців.

 

         Отримані та опрацьовані від 48 виборчих комісій відомості про виборців, включених чи виключених зі списків виборців, а також про зміни, внесені до уточнених списків виборців.

 

         Крім того, відділ ведення ДРВ постійно працює з підсистемою «Адресний регістр». Ідеться мова про те, що по кожному населеному пункту  ми ведемо перелік вулиць, провулків, площ, та по кожному геоніму ведемо перелік осіб, будинків. Адресна підсистема Реєстру постійно підтримується в актуальному стані.  До  “Адресного  регістру”   включено  412 вулиць,  провулків,  площ  та

12 060 будинків.

 

         Підтримується в актуальному стані реєстр виборчих дільниць, які діють на постійній основі ( 48 звичайних і 1 спеціальна виборчі дільниці). Одна звичайна виборча дільниця № 510119 (с.Антонівка) ліквідована 28.08.2015 року, а її межі приєднано до виборчої дільниці № 510118 (с.Анатолівка, с.Веселе, с.Красне). На контролі у відділі - питання зміни меж виборчих дільниць, які існують на постійній основі, адреси приміщення для голосування та місцезнаходження (адреси приміщень) дільничних виборчих комісій, підготовка подань та формування пакету документів до ЦВК в разі внесення будь-яких змін.

Постійно працівниками відділу здійснюється відвідування порталу Служби  розпорядника Державного реєстру виборців, ознайомлення з повідомленнями та інформацією, що на ньому оприлюднюється.

Щомісяця протягом 2015 року, з метою перевірки та підвищення професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для кваліфікованого ведення Реєстру працівниками відділу ведення Реєстру успішно пройдені всі обов’язкові контрольні тестування на порталі Служби розпорядника реєстру ЦВК в наступних розділах:

- Операційна система Microsoft Windows XP;

- Робота в АІТС ДРВ;

- Нормативно-правові акти ДРВ;

- Закон України «Про Державний реєстр виборців»;

- Тест для керівників та адміністраторів безпеки органів ведення ДРВ;

          - OpenOffice.org.

Також, щомісячно Центральна виборча комісія проводить моніторинг роботи відділів ведення Державного реєстру виборців відповідно до «Методики розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців» (по 23 показникам). За результатами оцінювання у 2015 році робота відділу  за п’ятибальною шкалою оцінена на відмінно.

         Працівниками відділу дотримуються вимоги комплексної системи захисту інформації в ІТС ДРВ, затверджені Службою розпорядника реєстру та вся документація ведеться з дотриманням строків заповнення.

 

 З метою підвищення рівня правової освіти суб’єктів виборчого процесу  та розширення інформаційного простору щодо знання виборчого законодавства  на офіційному веб-сайті Березівської райдержадміністрації розміщено сторінку відділу ведення Реєстру, де відвідувачі можуть переглянути зміни до виборчого законодавства, порядок звернень громадян та зразки заяв, права та обов’язки виборців.  Також, надавалися систематичні роз’яснення через районну газету “Степовий маяк” щодо діяльності відділу, новин у виборчому законодавстві, повідомлялося про проведення місцевих виборів, розміщувалися звернення до виборців щодо перевірки та уточнення персональних даних  та виборчої адреси виборців у Реєстрі.

В мережі Інтернет  діє офіційний Web-сайт  Державного реєстру виборців, де розміщується як нормативна, так і різноманітна  статистична інформація, яка буде цікава як пересічному  виборцю, так і політичним  партіям та громадським організаціям. Відділом  ведення Реєстру  підготовлено та оприлюднено  інформацію про роботу «Особистого кабінету виборця», де кожному виборцю надано можливість  перевірити  інформацію про своє включення (невключення) до Державного реєстру виборців.

 Впродовж 2015 року послугою «Особистого кабінету виборця» скористалося 6 жителів Березівського району.

 

         Протягом звітного року відділом ведення Державного реєстру виборців всі поставлені  доручення та завдання Служби розпорядника Державного реєстру виборців та відділу адміністрування Державного реєстру виборців ОДА виконані повністю, на належному професійному рівні.

 

         Робота відділу ведення Державного реєстру виборців проводиться постійно  незалежно від виборчих процесів. Всі дії працівників відділу ведення Державного реєстру виборців спрямовані задля однієї мети — максимально сприяти громадянам України здійснити своє виборче право. Відділом налагоджена тісна співпраця з усіма органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” є суб’єктами подання відомостей про виборців.  

         Лише спільна взаємодія та оперативна, достовірна, належно оформлена і вчасно подана до відділу ведення Державного реєстру виборців суб’єктами подання інформація про виборців, створює можливість вчасно опрацювати дані та внести необхідні зміни до електронної бази даних Державного реєстру виборців.

 

 

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців                                                 В. І. Іщенко