24.01.2014

- Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Березівської районної державної адміністрації за 2013 рік

Державна політика у сучасних умовах пов’язує соціальний розвиток передусім із запровадженням інформаційних технологій. Одним з кроків запровадження автоматитзованих систем зберігання та обробки інформації є автоматизована інформаційно- телекомунікаційна система “Державний реєстр виборців”, що існує як єдина електронна база даних про громадян України, які мають прав голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

 Правовим підгрунтям функціонування Державного реєстру виборців є Закон України “Про Державний реєстр виборців”, який набрав чинності з 01 жовтня 2007 року та визначає основні функціональні завдання органів Реєстру. Разом із законодавчими актами про вибори та референдуми в Україні, нормативно-правовими актами Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України цей Закон регламентує діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців.
Однією з основних засад ведення Реєстру є його постійність, тобто, Державний реєстр виборців працює не тільки під час виборчих кампаній. Регулярно поновлюються його дані, вдосконалюються технології, створюється нове програмне забезпечення. На підставі поданих у встановленному порядку документів, працівники відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Березівської райдержадміністрації виконують дії на підставі та у спосіб, визначений Законом, постановами ЦВК, дорученнями розпорядника Державного реєстру виборців, вносять зміни до персональних даних виборців, змінюють виборчу адресу, вносять нові та знищують кратні записи. 

 Відповідно до ст. 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” періодичне поновлення бази даних здійснювалося щомісяця до 05 числа кожного місяця на підставі відомостей, поданих органами, закладами, установами району щодо визначених категорій громадян за формами, затвердженими постановою ЦВК № 6 від 13.01.2011 р.
Дані про виборців, на підставі яких поновлюється Державний реєстр виборців, надають 24 суб'єкта подання відомостей - це: відділ державної реєстрації актів цивільного стану Березівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, Березівський районний сектор Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області, районний суд, сільські, селищна ради, територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) та Центральна районна лікарня. 
За звітний період було отримано 372 подання з відомостями про виборців від суб’єктів подання. Кількість записів у поданнях становить 2 109: 

щодо громадян України, яким виповнилося 18 років – 257;
 
осіб, які набули громадянства України — 1;
 
виборців, які отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові – 182;
 
виборців, які зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці – 820;
 
виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно- територіальній одиниці – 317;
 
відомості про виборців, смерть яких зареєстрована на території району – 516;
 
виборців, визнаних судом недієздатними — 15;
 
виборців, щодо яких встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно — 1.
 
Відомості про осіб, громадянство України яких припинено, осіб, щодо яких скасовано рішення суду про визнання їх недієздатними та виборців, які отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною дати або місця народження, за звітний період відсутні.
Після проведення періодичного поновлення за поточний період відпрацьовано 161 розбіжність у персональних даних виборців ("Прізвище", "Ім'я", "По батькові", "ДН") з Реєстру та присутніх у вхідній відомостях. 
 Відділ ведення постійно співпрацює з іншими відділами ведення Державного реєстру виборців засобами інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”. Так, з початку року за допомогою зверненнь засобів АІТС було здійснено заходи щодо зміни виборчої адреси 375 осіб, які зареєстрували місце проживання за межами району. Опрацьовано 119 переадресувань інших відділів щодо виборців, вибувших з військових частин, установ відбування покарань та померлих, попередня виборча адреса яких знаходиться в межах району. 
 Усі зміни у базі даних Реєстру проводяться виключно на підставі письмового наказу керівника відділу. Проведено 447 наказів керівника відділу на включення до Реєстру, внесення змін до персональних даних та виборчих адрес виборців у Реєстрі, усунення кратних включень та знищення записів про виборців.
Постійно триває робота щодо перевірки переліку ймовірних кратних включень. Перевірено 754 виборців, з них 12 осіб вилучено з Реєстру. По всіх цих кратних включеннях здійснювалася перевірка персональних даних через районний сектор Державної міграційної служби, а також ці дані безпосередньо погоджувалися через інші відділи ведення Державного реєстру виборців.
Виконано 28 доручень розпорядника Реєстру на усунення кратних включень та знищення записів про виборців, які померли у зв’язку з закінченням строку збереження запису в Реєстрі. 
Працівниками відділу ведення Реєстру постійно здійснюється візуальний та та автоматизований контроль повноти і коректності даних Реєстру. За звітний період відділом було здійснено перевірки щодо: 
- виборців-жінок, вік яких до 35 років та перевищує 35 років на однократність включення до Реєстру; 
- осіб, які містяться в Указах Президента щодо набуття/втрати ними громадянства України;
- виборців, яким виповнилося 90 років;
- щодо можливих кратних включень виборців згрупованих за ПІБ, ПБ да ДН, ПІ та ДН, ІБ та ДН, ПІБ та ДН;
- виборців, які зняті з реєстрації та ніде не зареєстрували своє місце проживання;
- приведення до відповідності місце народження виборців, народжених за межами сучасної території України.
Щоденно відслідковуються повідомлення АІТС, за результатами розгляду яких готуються запити до відповідних установ. Так, протягом 2013 року було надіслано 156 запитів до суб’єктів подання відомостей щодо перевірки персональних даних виборців та адреси їх місця реєстрації на 3 112 осіб. Всі відповіді на запити опрацьовані ініціативними відомостями та результати запитів занесені у відповідне текстове вікно АІТС ДРВ.
Зазначу, що районний сектор Державної міграційної служби подає нам 90 відсотка усіх відомостей про виборців. Відповіді на запити надаються вчасно та невідкладно.
Крім того, відділ ведення ДРВ постійно працює з підсистемою «Адресний регістр». Ідеться мова про те, що по кожному населеному пункту ми ведемо перелік вулиць, провулків, площ, та по кожному геоніму ведемо перелік осіб, будинків. Адресна підсистема Реєстру постійно підтримується в актуальному стані. До “Адресного регістру”  включено 411 вулиць, провулків, площ та 12 043 будинки.
Станом на 01 січня 2014 року база даних Державного реєстру виборців Березівської РДА налічувала 25 879 виборців, які мають виборчу адресу та 238 осіб - без виборчої адреси (які зняті з реєстрації та ніде не зареєстровані). Нездатних самостійно пересуватися (НСП) – 416 виборців, недієздатних — 12 осіб, припинено громадянство України — 6 особам.
Створено і підтримується в актуальному стані реєстр виборчих дільниць, які діють на постійній основі ( 49 звичайних і 1 спеціальна виборчі дільниці).
На контролі у відділі - питання зміни меж виборчих дільниць, які існують на постійній основі, адреси приміщення для голосування та місцезнаходження (адреси приміщень) дільничних виборчих комісій, підготовка подань та формування пакету документів до ЦВК в разі внесення будь-яких змін.
Постійно працівниками відділу здійснюється відвідування порталу Служби розпорядника Державного реєстру виборців, ознайомлення з повідомленнями та інформацією, що на ньому оприлюднюється.
Щомісяця протягом 2013 року, з метою перевірки та підвищення професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для кваліфікованого ведення Реєстру працівниками відділу ведення Реєстру успішно пройдені всі обов’язкові контрольні тестування на порталі Служби розпорядника реєстру ЦВК в наступних розділах:
- Операційна система Microsoft Windows XP;
- Робота в АІТС ДРВ;
- Нормативно-правові акти ДРВ;
- Закон України «Про Державний реєстр виборців»
OpenOffice .org .

 Також, щомісячно Центральна виборча комісія проводить моніторинг роботи відділів ведення Державного реєстру виборців відповідно до «Методики розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців» (по 21 показнику). За результатами роботи відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Березівської райдержаміністрації станом на 01 січня 2014 року займає 1 місце по Одеському регіону та по Україні - 17 місце із 754 відділів ведення Державного реєстру виборців. За п’ятибальною шкалою стан справ роботи відділу протягом звітного періоду автоматизованою системою оцінений на відмінно.

Працівниками відділу дотримуються вимоги комплексної системи захисту інформації в ІТС ДРВ, затверджені Службою розпорядника реєстру та вся документація ведеться з дотриманням строків заповнення. У жовтні 2013 року проведено додаткове випробування комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” у зв’язку з встановленням кондиціонера та протокол випробування надісланий до ЦВК.
Для розширення інформаційного простору щодо знання виборчого законодавства та підвищення правової культури учасників виборчого процесу надавалися систематичні роз’яснення через районну газету “Степовий маяк” та офіційний веб-портал райдержадміністрації щодо діяльності відділу, аспектів функціонування Реєстру, уточнення персональних даних та виборчої адреси виборців у Реєстрі. 

 Також, на офіційному веб- сайті Державного реєстру виборців www.drv.gov.ua Службою розпорядника реєстру розроблений та функціонує в тестовому режимі (на даний час) програмний ресурс "Особистий кабінет виборця", в якому Ви можете перевірити інформацію про своє включення (чи невключення) до Державного реєстру виборців. 
Протягом звітного року відділом ведення Державного реєстру виборців всі поставлені доручення та завдання Служби розпорядника Державного реєстру виборців та відділу адміністрування Державного реєстру виборців ОДА виконані повністю, на належному професійному рівні. 

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців проводиться постійно незалежно від виборчих процесів. Всі дії працівників відділу ведення Державного реєстру виборців спрямовані задля однієї мети — максимально сприяти громадянам України здійснити своє виборче право. Відділом налагоджена тісна співпраця з усіма органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” є суб’єктами подання відомостей про виборців. Лише спільна взаємодія та оперативна, достовірна, належно оформлена і вчасно подана до відділу ведення Державного реєстру виборців суб’єктами подання інформація про виборців, створює можливість вчасно опрацювати дані та внести необхідні зміни до електронної бази даних Державного реєстру виборців.

На сьогодні одним з найголовніших питань є необхідність формування нового свідомого підходу громадян України до особистої участі при здійсненні обліку виборців органами ведення Реєстру.
 
Начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців В. І. Іщенко