14.02.2014

- План заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства у Березівському районі на 2014 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації
від «14» лютого 2014 року
№ 56 / А-2014

 

План
заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку
 

 громадянського суспільства у Березівському районі на 2014 рік 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

Налагодження конструктивної взаємодії з інститутами громадянського суспільства длявирішення питань державногоуправління та суспільного життя наоснові соціального партнерства

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

2

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійсненню громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

3

Підготовка і подання узагальненої інформації про діяльність громадської ради при районній державній адміністрації, пропозиції щодо комплексу системних заходів з удосконалення її роботи, у т.ч. у частині правового регулювання процедур взаємодії громадської ради та органів виконавчої влади

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

4

Сприяти у наданні фінансової підтримки за рахунок районного бюджету громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства.

Фінансове управління, відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Постійно

5

Сприяння утворенню та діяльності інститутів громадянського суспільства, надання консультацій відповідно нормативно – правих норм чинного законодавства

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, відділ з надання адміністративних послуг райдержадміністрації, відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

6

Проводити систематичні консультації з громадськістю у відповідності до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

7

Удосконалити умови для забезпечення відкритості, прозорості, публічності всіх етапів підготовки й прийняття управлінських рішень.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

8

Сприяти проведенню заходів з правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію волонтерського руху та розвитку благодійництва, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів та благодійників.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

9

Здійснити розробку та затвердити районну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Березівському районі.

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

січень - квітень

10

Моніторинг з питань реалізації Стратегії за показниками :

- відповідність фактично здійснених заходів з реалізації Стратегії запланованим заходам;

- визначення  ступеня досягнення фактичних результативних показників виконання відповідних цільових програм запланованим.

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно

_________________________