26.03.2015

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від «_05_» ______02______2015 року

№_____48/______А-2015

 

 

 

                                                                       План

заходів з реалізації  Стратегії держаної політики сприяння розвитку

громадянського суспільства у Березівському районі на 2015 рік

№п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

Налагодження конструктивної взаємодії 3 інститутами громадянського суспільства для вирішення питань державного управління та суспільного життя на основі соціального партнерства

Відділ з питань комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

2

Сприяння участі громадськості  у формуванні та реалізації державної політики. здійсненню громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади

Відділ з питань комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

3

Підготовка і подання узагальненої інформації про діяльність громадської ради при районній державній адміністрації, пропозиції щодо комплексу системних заходів з удосконалення її роботи, у т.ч. у частині правового регулювання процедур взаємодії громадської ради та органів виконавчої влади

Відділ з питань комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

4

Сприяння утворенню та діяльності інститутів громадянського суспільства. надання консультацій відповідно нормативно - правових норм чинного законодавства

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації. ВІДДІЛ 3 надання адміністративних  послуг райдержадміністрації відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

5

Проведення систематичних консультацій з громадськістю у відповідності до порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

постійно

6

Удосконалення умов для забезпечення відкритості, прозорості, публічності всіх етапів підготовки й прийняття управлінських рішень.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

постійно

7

Сприяння проведенню заходів з правової освіти громадян, зокрема 3 метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію волонтерського руху та розвитку благодійництва, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів та благодійників.

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ 3 питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

8

Моніторинг    з питань реалізації Стратегії за показниками:

відповідність         фактично здійснених   заходів   з   реалізації Стратегії запланованим заходам; визначення   ступеня досягнення фактичних             результативних показників виконання відповідних цільових

Відділ з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

постійно

 

 

 

 

__________________________________