12.07.2018

УВАГА! Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби

12 липня 2018 року

 в управлінні соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

    - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації;

    - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації (на час перебування основного працівника у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку).

 

                              Затверджено

                                     Наказ начальника управління

                                                       соціального захисту населення  районної

                          державної адміністрації

                               « 12 »  липня 2018р.  № 32

 

                                                       Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби                  категорії – «В» - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення  Березівської районної державної адміністрації в Одеській області

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,7)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснювати роботу з ведення бухгалтерського обліку господарсько – фінансової діяльності та дотримання вимог бюджетного законодавства з пільг та субсидій;

2. Готувати на реєстрацію та реєструє бюджетні зобов’язання у розрізі кодів функціональних класифікацій державних програм, які знаходяться на виконанні в управлінні з пільг та субсидій;

3. Здійснювати контроль за відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням з пільг та субсидій, вести бухгалтерський облік грошових коштів, матеріальних цінностей та основних засобів;

4. Здійснювати розрахунки, готувати бюджетні запити та паспорти бюджетних програм за кодами програмної класифікації;

5. Забезпечувати складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів;

6. Складати та надавати на затвердження кошториси доходів та видатків та плани асигнувань з пільг та субсидій;

7. Вести облік основних та інших необоротних активів, нараховує знос та проводить індексацію необоротних активів;        8. Здійснювати облік, систематизацію та зберігання документів щодо бухгалтерського обліку та звітності;

9. Організовувати та забезпечувати контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідних напрямках роботи;

10. Узагальнювати у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики на відповідних напрямках роботи;                                11. Вести розробку пропозицій комплексів заходів, які стосуються відповідних напрямків роботи;

12. Брати участь в організації та проведенні семінарів та нарад з відповідних питань;

13. Надавати звіти з конкурсних торгів в системі електронних закупівель « ProZorro»;

14. Виконувати разові доручення керівництва;

15. Виконує інші доручення керівництва, що стосуються діяльності відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк прийняття документів – 15 календарних днів з дня

оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

Документи приймаються за адресою: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,7, ІІ поверх, каб. 9, до 17.00 год. 26 липня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 01 серпня 2018 року о 14.00 год. за адресою: 67300, Одеська область, м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 7, ІІ поверх, кабінет № 9

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Подорожна Лариса Володимирівна

тел. ( 04856) 2-01- 38,

berezivkauszn@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно

Командна робота та взаємодія

  1. Вміння працювати в команді;
  2. Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1Знання

законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3)  Закон України «Про запобігання корупції»;

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про інформацію».

5) Бюджетний Кодекс України;

6) Кодекс законів про працю України;

7) Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

8) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

9) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

10) Бюджетний кодекс, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансового і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітів.

11) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

       

______________________________________________________________________________

 

                              Затверджено

                                     Наказ начальника управління

                                                       соціального захисту населення  районної

                          державної адміністрації

                              « 12 »  липня 2018р.  № 32

 

                                                       Умови

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку (на час перебування основного працівника у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)  управління соціального захисту населення  Березівської районної державної адміністрації в Одеській області

(67300 Одеська область м. Березівка, пл.. Т.Г. Шевченка,7)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1). Проводити прийом громадян, які мають право на пільги;

2). Збирати, систематизувати і зберігати необхідну інформацію, зазначену у пункті 2 Положення про Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пілги, згідно із Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають пільги;

3). Вести облік пільговиків шляхом формування та коригування персональної облікової картки кожного пільговика згідно з формою «1-пільга» паперовій та електронній формі;

4). Надавати консультації пільговикам, підприємствам та організаціям, що надають послуги;

5). Вести реєстрацію заяв та направлень для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами;

6) Приймати, оформляти документи і здійснювати направлення на отримання реабілітаційних послуг осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

7). Приймати, оформляти документи і здійснювати направлення на навчання осіб з інвалідністю;

8). Приймати заяви та оформляти документи інвалідам, що потребують забезпечення автотранспортом;

9) Приймати заяви та оформляти документи для забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації та видавати направлення;
10). Формувати особові справи на забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування;

11). Формувати та заповнювати електронну базу по забезпеченню інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, відомості про надання одноразової матеріальної допомоги, виплату компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування та транспортне обслуговування;

12) Заносити до Централізованого банку даних з проблем інвалідності індивідуальні програми реабілітації інвалідів;

13) Виконувати разові доручення керівництва.

14). Виконує інші доручення керівництва, що стосується відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Строково (на час перебування основного працівника у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк прийняття документів – 15 календарних днів з дня

оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

Документи приймаються за адресою: 67300, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,7, ІІ поверх, каб. 9, до 17.00 год. 26 липня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 01 серпня 2018 року о 14.00 год. за адресою: 67300, Одеська область, м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 7, ІІ поверх, кабінет № 9

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Подорожна Лариса Володимирівна

тел. ( 04856) 2-01- 38,

berezivkauszn@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно

Командна робота та взаємодія

  1. Вміння працювати в команді;
  2. Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3)  Закон України «Про запобігання корупції»;

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про захист персональних даних»;

4) Закон України «Про статус ветеранів війні гарантії їх соціального захисту»;

5) Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

6) Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

7) Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»;

8) Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

9) Закони України «Про соціальний захист дітей війни», «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;

10) Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №121 “Про затвердження Положення про централізований банк з проблем інвалідності»;

11) Постанову Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями»;

12) Постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2007   №228 «Про затвердження порядку виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»;

13) Постанову Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №757 «Про затвердження положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів»;

14) Постанову Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;

15) Постанову Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг».

     

 

__________________________________________________________________________