09.07.2018

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби

09 липня 2018 року в Березівській районній державній адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:

-        спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

       Затверджено

       Наказ керівника апарату 

       районної державної адміністрації

       « 09 » липня 2018 р. № 23/А-2018

Умови

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2. Здійснює взаємодію з підрозділами внутрішніх справ та правопорядку, розташованих на території району, Березівським військовим комісаріатом; підрозділами Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежною та рятувальною службами в районі.

3. Сприяє забезпеченню виконання законодавства про військовий обов'язок  посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

4. Координує діяльність служб, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування з питань роботи правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної  роботи.

5. Забезпечує виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи.

6. Організовує і координує розробку мобілізаційного плану райдержадміністрації на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки органів управління підприємств, установ та організацій району — виконавців мобілізаційних завдань, здійснює методологічне та нормативне забезпечення цієї роботи.

7. Розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює методичне і організаційне забезпечення переведення райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій району — виконавців мобілізаційних завдань на режим роботи в умовах особливого періоду.

8. Координує діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування з військовими формуваннями Збройних сил України, які розташовані на території району.

9.  Розробляє оперативні плани і забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, і відповідних структур військового управління при виконанні завдань територіальної оборони.

10. Координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб оборони держави.

11. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 2643.0  грн.., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів - 31 календарний день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год. 08 серпня 2018 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 15 серпня 2018 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Командна робота та взаємодія

  1. Вміння працювати в команді;
  2. Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) Закон України «Про звернення громадян»;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про Національну поліцію України»;

6) Закон України «Про Службу безпеки України»;

7) Закон України «Про Національну гвардію України»;

8) Закон України «Про прокуратуру»;

9) Закон України «Про державну таємницю»;

10) Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

-        11) Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

12) Указ Президента України «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

13) Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

14) інші нормативно - правові акти, що регулюють діяльність у сфері взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи.

     

_____________________________________________________________