07.06.2018

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби

07 червня 2018 року в Березівській районній державній адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:

-        завідувача сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей районної державної адміністрації.

 

                    Затверджено

         Наказ керівника апарату районної

         державної адміністрації

         «07 » червня  2018 р. №15/А-2018

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечення роботи Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»;

2. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів та організація дослідження стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх соціального захисту;

5. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, контроль за виконанням цих завдань;

6. Забезпечення ведення обліку:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені,

- осіб, які бажають усиновити дитину,

- усиновлених дітей,

- неповнолітніх, які перебувають під опікою,

- неповнолітніх, які направлені в інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

7. Обстеження житлово-побутових умов осіб, які виявили бажання усиновити дитину та складення актів-обстеження;

8. Здійснення інших функцій відповідно до вимог законодавства, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5200.0  грн., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год.  21 червня 2018 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 26 червня 2018 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра) педагогічного або юридичного спрямування

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року (у сфері педагогіки або юриспруденції)

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати з великими масивами інформації;

вміння працювати при багатозадачності. 

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

відповідальність;

дисциплінованість;

неупередженість;

контроль емоцій;

тактовність;

рішучість.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про захист персональних даних»;

 5) Закон України «Про органи і служби у справах дітей та   спеціальні установи для дітей»;

 6) Закон України «Про охорону дитинства»;

 7) Закон України «Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 8) Конвенція ООН про права дитини;

 9) Сімейний кодекс України;

 10) Постанова КМУ від 24.09.2008р № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»;

 11) Постанова КМУ від 08.10.2008р № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

12) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінюсту, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері захисту прав дітей.