24.01.2019

24 січня 2019 року в Березівській районній державній адміністрації оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби

-         провідного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей районної державної адміністрації;

-         завідувача сектору у справах молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

       Затверджено

       Наказ керівника апарату 

       районної державної адміністрації

       « 24 » січня 2019 р. № 1 /А-2019

 

Умови

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

провідного спеціаліста-бухгалтера служби у справах дітей Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Здійснює банківські операції, пов’язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей.

3. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансову звітність служби у справах дітей, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів служби у справах дітей.

5. Здійснює нарахування та перерахування платежів, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших платежів та виплат.

6. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань.

7. Контролює роботу з питань, пов’язаних з виконанням кошторису утримання служби у справах дітей.

8. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передачі до архіву.

9. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3500.0  грн.., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год.  07 лютого 2019 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 13 лютого 2019 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Командна робота та взаємодія

Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про інформацію».

5) Бюджетний Кодекс України;

6) Кодекс законів про працю України;

7) Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

8) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

9) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

10) Бюджетний кодекс, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансового і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітів.

11) Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

     

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Затверджено

       Наказ керівника апарату 

       районної державної адміністрації

       « 24 » січня 2019 р. № 1 /А-2019

 

Умови

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

завідувача сектору у справах молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію на території району державної політики з питань молоді, дітей, охорони материнства і дитинства, фізичної культури та спорту;

2. Здійснює підготовку пропозицій до проектів районних програм поліпшення становища сім’ї, дітей та молоді, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

3. Здійснює контроль за ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються для забезпечення проектів і програм з питань сім’ї, молоді та дітей, фізичної культури та спорту;

4. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законодавства щодо соціального і правового захисту сім’ї, молоді та дітей; 

5. Вивчає становище молоді, створює необхідні умови для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод підростаючого покоління, діяльності молодіжних організацій для повноцінного становлення та розвитку молоді;

6. Сприяє діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських об'єднань і організацій, залучає їх у встановленому порядку до розв'язання проблем дітей, молоді, жінок, сімей;

7. Координує зусилля всіх організацій, що працюють з молоддю з метою реалізації державної молодіжної політики;

8. Сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту.

9. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5200.0  грн.., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год.  07 лютого 2019 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 13 лютого 2019 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Командна робота та взаємодія

Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про інформацію»;

5) Закон України «Про охорону дитинства»;

6) Закон України «Про оздоровлення  та відпочинок дітей»;

7) Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

8) Закон України «Про фізичну культуру та спорт»;

9) Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

10) Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;

11) Закон України  «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

____________________________________________________________