03.12.2018

03 грудня 2018 року в Березівській районній державній адміністрації оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби.

03 грудня 2018 року в Березівській районній державній адміністрації оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби:

-         державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

-         державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

 

 

                                                                                 Затверджено

                                                                      Наказ керівника апарату 

                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                «03» грудня 2018 р. № 39/А-2018

 

Умови

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до вимог діючого законодавства.

2. Встановлює відповідність:

 - заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно;

- обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках, встановлених законом);

- повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію, та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав; відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та поданих документах; 

- даних про наявність (або відсутність) інформації та/або відповідних документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень, що перешкоджають державній реєстрації прав, у тому числі відсутність встановлених законом заборон на відчуження нерухомого майна.

3. Встановлює наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.

4. Приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в такій реєстрації, її зупинення, про державну реєстрацію обтяжень, про скасування запису, погашення запису та внесення змін до записів у Державному реєстрі прав.

5. Забезпечує ведення Державного реєстру прав, відкриває і закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні записи.

6. Відкриває та веде реєстраційні і облікові справи щодо об’єктів нерухомого майна, присвоює реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації.

7. Видає свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених законом, видає витяги з Державного реєстру прав, надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

8. Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

9. Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав.

10. Виконує інші посадові обов’язки та окремі доручення керівництва районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн.., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів - 17 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год. 19 грудня 2018 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 26 грудня 2018 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю правознавство

Досвід роботи

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років (Наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, повʼязаних зі статусом державного реєстратора»  №2790/5 від 29.12.2015 року).

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Командна робота та взаємодія

  1. Вміння працювати в команді;
  2. Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про адміністративні послуги»;

3) Закон України «Про звернення громадян»;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про інформацію».

6) Закон України «Про захист персональних даних»;

7) Закон України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

8) Інші законодавчі, нормативні та методичні акти, що регулюють питання у сфері здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Затверджено

                                                                      Наказ керівника апарату 

                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                «03» грудня 2018 р. № 39/А-2018

 

Умови

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації

(67300 Одеська область м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка,1)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює державну реєстрацію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) юридичних осіб (незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування), громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, символіки, а також фізичних осіб-підприємців шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Отримує реєстраційні картки щодо підтвердження відомостей про юридичну особу. Вносить до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

3. Здійснює взяття на облік і зняття з обліку суб’єктів господарювання та передачу реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи, якщо це пов’язано із зміною адміністративно-територіальної одиниці.

4. Передає органам державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлень та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені законом.

5. Забезпечує формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.

6. Здійснює оформлення та видачу виписок та витягів, довідок з Єдиного державного реєстру.

7. Проводить державну реєстрацію׃ 1) змін до установчих документів юридичних осіб та державної реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичних осіб-підприємців; 2)припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.

8. Вносить до Єдиного державного реєстру запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу.

9. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення.

10. Надає консультативну допомогу з питань реєстрації суб’єктів господарювання, громадських організацій щодо комплексності документів, які подаються на реєстрацію та інформує населення через засоби масової інформації.

11. Вносить до Єдиного державного реєстру записи про судові рішення׃ 1) щодо припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не пов’язані з банкрутством суб’єкта господарювання та призначає ліквідатора юридичної особи, якщо такий не зазначений в судовому рішенні; 2) пов’язані з банкрутством юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12. Виконує інші посадові обов’язки та окремі доручення керівництва районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100 грн.., інші виплати згідно Закону України «Про державну службу», Постанови КМУ № 15 від 18.01.2017 року.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове призначення на посаду.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до даного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Строк подання документів - 17 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Березівка пл.Т.Г.Шевченка 1, каб. 18 до 18.00 год. 19 грудня 2018 р.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 26 грудня 2018 року 0 14.00 год. за адресою: м. Березівка пл. Т.Г. Шевченка 1, зала засідань райдержадміністрації

Прізвище, ім’я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Костюкова Тетяна Сергіївна,

тел. ( 04856) 2-06 51, berorgotdel@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років (Наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, повʼязаних зі статусом державного реєстратора»  №2790/5 від 29.12.2015 року).

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                                         Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

  1. Вміння працювати з інформацією;
  2. Здатність працювати в декількох проектах одночасно.

Командна робота та взаємодія

  1. Вміння працювати в команді;
  2. Вміння ефективної координації з іншими.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про адміністративні послуги»;

3) Закон України «Про звернення громадян»;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про інформацію».

6) Закон України «Про захист персональних даних»;

7) Закон України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

8) Інші законодавчі, нормативні та методичні акти, що регулюють питання у сфері здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

     

_____________________________________________________________