13.03.2014

- Звіт про проведення консультацій з громадськістю в Березівському районні в І кварталі 2014 року.

І. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду

Кількість заходів, проведених в рамках обговорення цих питань (проектів рішень)

Громадські слухання

Засідання за «круглим столом»

Зустріч з громад кістю

Конференції, форум

теле-,радіо дебати

Інтернет-Конференції 

Електронні консультації

Інші заходи

Усього заходів

10

-

2

4

-

-

-

-

4

10

2. Детальна інформація

№ з/п

Питання (проект рішення), винесенні на обговорення

Форми проведення обговорення

Ініціатор обговорення

Строк проведення обговорення

Кількість учасників обговорення

Категорії учасників обговорення

Адреса розміщення на офіційному сайті органу виконавчої влади звіту про результати проведення обговорення

1.

Роз’яснення положень пенсійного законодавства України

Висвітлення цієї теми на шпальтах районної газети “Степовий маяк”, надання контактів для обговорення на «горячих лініях»

Управління Пенсійного Фонду України в Березівському районі

Протягом Січня – березня

-

Мешканці Березівського району

Оприлюднюється на веб-сторінці районної державної адміністрації

2.

Роз’яснення положень законодавства України щодо оподаткування та реформування ДПІ

Висвітлення цієї теми на шпальтах районної газети “Степовий маяк”, надання контактів для обговорення на «гарячих лініях»

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Березівської ОДПІ в Одеській області

Протягом Січня – березня

-

Мешканці Березівського району

Оприлюднюється на веб-сторінці районної державної адміністрації

3.

Роз’яснення питань виконання соціальних ініціатив та виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Доведення до відома громадськості, шляхом обговорення в групах активістів та трудових колективах, розміщення на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації та в районній газеті “Степовий маяк”

Районна державна адміністрація, місцеві ради

Протягом Січня – березня

Близько 15000

Мешканці Березівського району

Оприлюднюється на веб-сторінці районної державної адміністрації

4.

План
заходів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства у Березівському районі на 2014 рік

Публічне громадське обговорення

Районна державна адміністрація, громадська рада при РДА

Лютий

25

Члени громадської ради при райдержадміністрації, посадові особи районної державної адміністрації та районної ради, представники ІГС.

Оприлюднюється на веб- сторінці районної державної адміністрації

5.

Стан реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства вБерезівському районі. Що доактивності роботи громадських організаційрайону.

Круглий стіл, засідання громадської ради

Районна державна адміністрація, громадська рада при РДА, районна рада, представники ІГС

січень

20

Члени громадської ради при райдержадміністрації, посадові особи районної державної адміністрації та районної ради,представники ІГС.

Оприлюднюється на веб-сторінці районної державної адміністрації

6.

Ефективна співпраця і взаємодія органів виконавчої влади з представниками політичних партій та громадськості з метою забезпечення стабільного економічного і культурного розвитку району (обговорення виниклої суспільно політичної ситуації)

Збори Політично-консультативної ради при голові РДА, Зустріч з громадськістю

Районна державна адміністрація, районна рада, міська рада,місцеві ради району, керівники підприємств установ організацій району

Лютий

15000

Члени політичної ради при голові райдержадміністрації, представники політичних сил посадові особи районної державної адміністрації та районної ради, місцеві ради району, керівники підприємств установ організацій району,місцеве населення

Оприлюднюється на веб-сторінці районної державної адміністрації

ІІ. Вивчення громадської думки

№ з/п

Питання , щодо якого вивчалась громадська думка

Методи вивчення (експертне опитування, соціологічне дослідження)

Строк вивчення

Соціально -

демографічні групи, думка яких вивчалась

Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки

Адреса розміщення на офіційному сайті органу виконавчої влади звіту про результати вивчення обговорення

-

-

-

-

-

-

-

 

____________________________________________________________